ข่าวอุตสาหกรรม

  • A group photo of some of the staff

    ภาพหมู่ของเจ้าหน้าที่

    ผู้จัดการทั่วไป Wu Yunfu กล่าวต้อนรับในที่ประชุม เขาให้การต้อนรับแขกทุกคนอย่างอบอุ่นและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนระยะยาวสำหรับการพัฒนา Lujury และแนะนำสถานะการพัฒนาในปัจจุบันและการวางแผนอนาคตของ Lujury ใน com ...
    อ่านเพิ่มเติม